تبلیغات
جایی برای باهم بودن - خستهــ امــ

جایی برای باهم بودن

هیچ کس تنها نیست...

خستهــ امــ

 خسته ام از این عشق های موهومی

از این خنده های مصنوعی

خسته ام از این روز های معمولی

از این سازگاری های بی معنی

از نفس کشیدن در ژرفای نافهمی

من از این منظور های بی منظور

من از این ژست های مظلوم

من از این نزدیکی های دور

از این اختیاری های زور خسته ام

خسته ام

آری!

من از این خستگی ها خسته ام!

""دستــــــــــنوشتــهــــــ""
[ یکشنبه 15 تیر 1393 ] [ 12:11 ب.ظ ] [ HaDis ] [ نظرات() ]